neiye

Нуклеозид

1
2
1
Серијски број. Назив производа ЦАС бр. Класификација
1 Н1-метилпсеудоуридин 13860-38-3 Нуклеозид
2 Псеудоуридине 1445-07-4 Нуклеозид
3 3′-О-метилгуанозин 10300-27-3 Нуклеозид
4 2′-деоксиаденозин 958-09-8 Нуклеозид
5 2'-деоксицитидин 951-77-9 Нуклеозид
6 2'-деоксиуридин 951-78-0 Нуклеозид
7 2'-деоксигуанозин 961-07-9 Нуклеозид
8 2,2'-О-циклоуридин 3736-77-4 Нуклеозид
9 2'-О-метилуридин 2140-76-3 Нуклеозид
10 2'-деокситимидин-5'-монофосфатнатријумова со 33430-62-5 Нуклеозид
11 2'-Деоксиуридин -5'-монофосфатированатријумова со 42155-08-8 Нуклеозид
12 Динатријумова со 2'-деоксигуанозин-5'-монофосфат 33430-61-4 Нуклеозид
13 2′-Деоксиаденозин -5′-монофосфат Натријумова со 2922-74-9 Нуклеозид
14 2′-Деоксиаденозин -5′-монофосфатна киселина 653-63-4 Нуклеозид
15 Киселина без 2'-деоксицитидин-5'-монофосфата 1032-65-1 Нуклеозид
2
Серијски број. Назив производа ЦАС бр. Класификација
16 5′-гванилна киселина, 7-метил-, моноанхидрид са 1Х-имидазол-1-илфосфонском киселином, динатријумова со 852155-68-1 Нуклеозид
17 Н7-метил-гуанозин-5'-трифосфат-5'-гуанозин 62828-64-2 Нуклеозид
18 Гуаносине-5'-трипхоспхате-5'-Гуаносине 6674-45-9 Нуклеозид
19 Н7-метил-гуанозин-5'-трифосфат-5'-аденозин 62828-63-1 Нуклеозид
20 Гуанозин-5'-трифосфат-5'-аденозин 10527-47-6 Нуклеозид